Chwilio 
 
Cofrestru | Logio   
 
 
 
 

Locate Local Food|Locate Farmers MarketsLocate Farmers Markets|Locate Farmers Markets

We'd like to invite you personally..

We'd like to invite you personally..

Member of the Week|Aelod Yr Wythnos
Local Food Co-operatives

Gwybod rhagor Rural Regeneration Unit

 

Local Food Directory|Cyfeiriadur Bwyd Lleol
Local Food Directory|Cyfeilyfr Cynhrchwyr

Dod o hyd i fwyd lleol da

 
DOLENNI DEFNYDDIOL

Cysylltwch â glasu@powys.gov.uk i gael eich cynnwys ar y dudalen hon.

 

Iechyd yr Amgylchedd

Mae Adran Iechyd yr Amgylchedd yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau er mwyn diogelu trigolion, ymwelwyr a’r amgylchedd. Gweithgareddau rheoleiddio yw nifer o'r gwasanaethau hyn, ond mae’r mwyafrif yn addysgol ac yn ymgynghorol. Mae llawer o’r gwaith yn cynnwys gorfodi cyfreithiau ac annog arfer da.

www.powys.gov.uk/index.php?id=120&L=0 Ewch

Fairfood International

Fairfood International encourages sustainability in the food industry, contributing to the fight against poverty and hunger around the world.

www.fairfood.org Ewch

Marchnadoedd ffermwyr yng Nghymru

This new website has a number of innovative features which are designed to further the important role that Farmers Markets and the small scale local producers that attend them have in re-establishing local food networks. The site is dynamic in several ways being constructed from a continually updated data base which allows a high degree of interaction by users and a much enhanced communication infrastructure.

www.fmiw.co.uk/ Ewch

Food Standards Agency

The Food Standards Agency is an independent Government department set up by an Act of Parliament in 2000 to protect the public's health and consumer interests in relation to food.

www.food.gov.uk/ Ewch

fforch-i-fforc

Croeso i wefan fforch-i-fforc, eich allwedd i ddewis rhyfeddol o fwyd a diod o siopau fferm, cynlluniau blwch, cynhyrchwyr ar-lein a marchnadoedd ffermwyr. Os ydych yn chwilio am lle y gallwch brynu’n ffres, uniongyrchol a lleol dyma’r wefan ichi. Mwynhewch y blasu!

www.fork2fork.org.uk/index?diablo.lang=eng Ewch

Glasu

Mae ein gweithgareddau’n cael eu hariannu’n rhannol gan Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2008 - 2013 sy’n cael ei ariannu gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cynulliad Cymru, ynghyd â Chyngor Sir Powys. Menter datblygu wledig ydym sy’n darparu cymorth a chefnogaeth i fusnesau, unigolion a grwpiau cymunedol ym Mhowys.

www.glasu.org.uk/en/index.php Ewch

Hybu Cig Cymru

Hybu Cig Cymru yw'r corff sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch o Gymru. Rydym yn gweithio gyda pob sector o'r diwydiant cig cochyng Nghymru - o'r ffermwyr i'r archfarchnadoedd, i ddatblygu'r diwydiant ac i ddatblygu marchnadoedd proffidiol i Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru.

www.hccmpw.org.uk/index.aspx Ewch

Ymddiriedolaeth Bwyd a Thir y Canolbarth

Hyrwyddo sgiliau coginio ymysg pobl leol gan ddefnyddio bwydydd lleol. Mae gan yr Ymddiriedolaeth gytundeb gyda chynllun Cychwyn Cadarn i ddarparu cyfres o wersi mewn sgiliau bywyd sylfaenol, gan gynnwys coginio.

www.midwalesfoodandlandtrust.org.uk/cms/index.php?page=home Ewch

Sôn am Fwyd Ganolbarth Cymru

Mae Sôn am Fwyd yn ei drydedd flwyddyn ac yn tynnu at ei gilydd grwp o sefydliadau a busnesau sydd yn angerddol am fwyd a diod o Ganolbarth Cymru.

www.localfoodtalks.co.uk/links.php?language=cymraeg&language=english&language=cymraeg&language=english Ewch

Canolfan Organig Cymru

Fe noddir y Ganolfan gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, ac fe'i sefydlwyd yn 2000 i ddarparu gwybodaeth i'r sector organig yng Nghymru. Fe rhedir y Ganolfan gan bartneriaeth o ADAS Cymru, Prifysgol Aberystwyth a'r Ganolfan Ymchwil Organig, Elm Farm.

www.organiccentrewales.org.uk/index.php?lang=cy& Ewch
12