Chwilio 
 
Cofrestru | Logio   
 
 
 
 
Local Food Directory|Cyfeirriadur Bwyd LLeol

O gacen i gaws, o gig i gwrw...

From pies to pastries, butchers to beverages...
Member of the Week|Aelod Yr Wythnos
Local Food Co-operatives

Rural Regeneration Unit

Community Food Co-operatives provide fruit and veg bags (& often more) at affordable prices while still ensuring top quality. Working with local suppliers each co-op is based in the heart of the community.

Gwybod rhagor Rural Regeneration Unit
Signup to the Directory|Ymuno A'r Cyfeiriadur

Dod o hyd i Farchnadoedd Ffermwyr

Dod o hyd i Farchnadoedd Ffermwyr
 
Featured Articles & Useful Resources|Featured Articles & Useful Resources

Fel y disgwylir, mae’r prosiect Blas ar Bowys wedi dod i ben erbyn hyn.

Os hoffech gael gwybodaeth ar nawdd a chymorth y Cynllun Datblygu Gwledig sydd ar gael yn awr dan y cynllun busnes newydd, edrychwch ar:

www.powysprp.org.uk

 

Darllen rhagor <h1>Fel y disgwylir, mae’r prosiect Blas ar Bowys wedi dod i ben erbyn hyn.</h1>
 
 

Fforch-i-Fforc

Mae gwefan Fforch-i-Fforc yn anelu at roi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi am fanteision prynu bwyd ffres, uniongyrchol a lleol, ichi a’ch teulu. Rydym eisiau cadw pethau’n syml – hoffech chi brynu bwyd ffres lleol yn uniongyrchol? Os felly, mae ein gwefan yn ceisio rhoi gwybod ichi am enghreifftiau o ble allwch brynu yn ogystal â pham ddylech brynu’n uniongyrchol a lleol.

Darllen rhagor <h1>Fforch-i-Fforc</h1>
 
 

Sôn am Fwyd

Mae galw am fwydydd lleol a rhanbarthol yn uchel, ac felly mae sicrhau cynnyrch lleol ar eich bwydlen neu yn eich siop yn gwneud synnwyr busnes da. Mae Sôn am Fwyd yn ei drydedd flwyddyn ac yn tynnu at ei gilydd grwp o sefydliadau a busnesau sydd yn angerddol am fwyd a diod o Ganolbarth Cymru.

Darllen rhagor <h1>Sôn am Fwyd </h1>
 
 

Chwilio Am Fwyd Lleol


Darllen Rhagor <h1>Chwilio Am Fwyd Lleol</h1>